Program Buddy pre deti v Centrách pre rodiny s deťmi

Program Buddy pre deti v Centrách pre rodiny s deťmi

Každý z nás potrebuje v nejakej chvíli dôverníka, s ktorým sa môže porozprávať o tom, čo ho trápi, o čom premýšľa či podeliť sa s ním o svoje radosti. Mnohí z nás našli a mali takúto osobu v podobe niektorého z rodinných príslušníkov. Deti v Centrách pre rodiny s deťmi však takéhoto blízkeho človeka často nemajú. Program Buddy sa už roky snaží nájsť deťom v niekdajších detských domovoch zodpovedných priateľov, ktorí budú dieťaťu nablízku a venujú mu svoj čas. Po západoslovenskom kraji chce program svoju pomoc rozšíriť aj na východné Slovensko. O tom, že zmeniť život i jeho smerovanie môžu aj maličkosti a pocit „som tu pre teba“, ale aj o vzniku a význame programu Buddy, Michaele Valikovej porozprával jeho zakladateľ Ladislav Kossar.

program_buddy

Čas je niekedy to najdôležitejšie, čo vieme druhému človeku dať. Venovať svoj čas znamená venovať svoju pozornosť a záujem a ukázať tak, že nám na druhom záleží. Nájsť si dôverníka, spoľahlivého priateľa je v mnohých prípadoch ešte zložitejšie pre deti z niekdajších detských domovov, dnes Centier pre deti a rodiny. Spojiť ľudí s chuťou a vôľou pomáhať s deťmi, ktoré hľadajú vo svete oporu, sa už niekoľko rokov snaží program Buddy. V tomto roku chce rozšíriť svoju činnosť aj na východ Slovenska, do Košíc a Prešova. Autora myšlienky – Ladislava Kossára sa Michaela Valiková opýtala aj na to, čo mu tento projekt priniesol do života.

program_Buddy_dobrovoľník

Viac informácií o programe, možnostiach pomoci aj prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke tvojbuddy.sk.

Zdroj fotky: tvojbuddy.sk