ZŠ Važecká v Prešove – kreatívna škola

ZŠ Važecká v Prešove – kreatívna škola

Ak si otvoríte stránku Základnej školy Važeckej v Prešove, nájdete tam informácie, ktoré sa týkajú zmien v školách od 26. apríla. Jednou z prvých je tá, že prezenčne sa učia všetci žiaci, teda od 1. po 9. ročník. Martina Poláková sa rozhodla, že sa na túto základnú školu pôjde pozrieť už len preto, že zmapovala ich sociálne siete a okrem toho, že sú jednou z najaktívnejších škôl na sociálnych sieťach, sú školou kreatívnou i pilotnou v rámci testovania kloktacími testami a s krédom – Moderná a dobrá škola srdcom i činmi. Rok a pol je riaditeľkou Mgr. Jana Pruchnerovičová a škola prešla neuveriteľný kus, výrazne si polepšila po každej stránke – vzdelávacej, vzťahovej a kreatívnej. A takto kreatívne fungovali aj počas korony. Napriek tomu, že pandemické obdobie vstúpilo do chodu školy výrazne a tak, ako všetci, fungovali online. Viac nám už povie riaditeľka školy:

ZŠ Važecká v Prešove – kreatívna škola 1

Martina Poláková nahrávala na ZŠ Važecká v Prešove. Celkom zámerne. Škola má rok a pol novú riaditeľku a posunula sa míľovými krokmi vpred. Riaditeľka Jana Pruchnerovičová sa snaží motivovať a spájať tím pedagógov a tí majú záujem fungovať kreatívne. Uspeli v mnohých projektoch na vylepšenie vzdelávania – Výnimočné doučko, Energia pre vzdelanie 2021 a rozbiehajú projekt Spolu múdrejší. Na pôdu školy sa vracia Martina Poláková:

ZŠ Važecká v PO - kreatívna škola 2

...a to je asi najdôležitejšie. Snažiť sa. Lebo snaha učiteľa sa odrazí v úspechu jeho študenta. ZŠ Važecká v Prešove práve snažením sa a otvorenosťou novým nápadom prešla za krátky čas poriadny kus cesty.