EURO 2020
EURO 2020

Duševné zdravie seniorov v domovoch sociálnych služieb

Duševné zdravie seniorov v domovoch sociálnych služieb

Seniori sú počas pandémie jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva, preto sa venuje veľká pozornosť ochrane ich fyzického zdravia. Pre minimalizáciu rizika prenosu ochorenia sa mnohí z nich, najmä tí, ktorí žijú v zariadeniach sociálnych služieb, dostali do dlhodobej izolácie bez bližšieho kontaktu s rodinou, čo sa podpísalo na ich duševnom zdraví a následnom zhoršení telesných ochorení, ktorými starší ľudia trpeli už predtým. Téme sa venuje Danuša Reginová.

dusevne_zdravie_seniorov_v_dss;

Výzva pre rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnych služieb, že si môžu počas obdobia pandémie vziať svojich príbuzných do domáceho prostredia, je stále aktuálna a opodstatnená. Slovenská legislatíva takúto možnosť ponúka aj bez toho, aby prijímatelia sociálnych služieb prišli o svoje miesto v zariadení.