EURO 2020
EURO 2020

Prešovský projekt Milujem svoje mesto

Prešovský projekt Milujem svoje mesto

Projekt festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto, ktorý sa začal v sobotu 29. mája, už píše svoj 4. ročník. Pandémia urobila svoje, ale Prešovčania sa nedali odradiť a šli do toho tak trochu inak, aby zabránili združovaniu veľkého počtu neznámych ľudí. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. V Prešove našli spôsob a začali. A ešte stále sa máte možnosť prihlasovať a zapojiť do tohto projektu zveľadenia svojho mesta. Martina Poláková sa rozprávala s tlačovou referentkou Mesta Prešov aj o tom, prečo sa deje tento projekt a prečo mesto na ňom participuje?

Milujem svoje mesto 1

Za aktivitou Milujem svoje mesto od začiatku stojí aj platforma Kresťania v Prešove. Pred štyrmi rokmi sa inšpirovali platformou Kresťania v meste, ktorá je bratislavskou iniciatívou. Martina Poláková zašla za Gabrielom Paľom, ktorý stojí za platformou Kresťania v Prešove, a pýtala sa, prečo táto aktivita vznikla, aké boli dôvody na vznik a uskutočnenie tohto projektu:

Milujem svoje mesto 2