Fenomén21
Fenomén21

História košického rozhlasu

História košického rozhlasu

„Už 95 rokov sme s vami v slovenskom éteri“ – táto veta je súčasťou zvučky, ktorou sa začína každá relácia rovnomenného cyklu Slovenského rozhlasu RTVS v jeho aktuálnom, jubilejnom roku. Príspevok o podiele Košíc na rozhlasovom vysielaní pri tejto príležitosti pre vás pripravilo štúdio Košice, odkiaľ sa vám od mikrofónu prihovorí Ján Kondor.

historia_kosickeho_rozhlasu;kondor Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.