Články / Človek východniar

Profesor Emil Spišák

Profesor Emil Spišák

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok už 23. krát ocenili významných slovenských vedcov, technológov a výskum ...

Martin Bendík

Martin Bendík

Martin Bendik je slovenským reprezentantom v zjazdovom lyžovaní.

Historik Ivan Chalupecký

Historik Ivan Chalupecký

Z kameňolomu cez tehelňu do štátneho archívu, taká bola životná cesta Ivana Chalupeckého, dnešného človeka milión... 

Lenka Adzimová

Lenka Adzimová

Koronavírus a opatrenia, ktoré boli prijaté proti jeho šíreniu, mnohým ľuďom zasiahli do životov a zmenili ich plány.

Aneta Dunajová

Aneta Dunajová

Aneta Dunajová je študentkou maturitného ročníka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine.