Lesnícky ekológ prof.ing.Ivan Vološčuk, DrSc

Lesnícky ekológ prof.ing.Ivan Vološčuk, DrSc

Narodil sa v Akline, pred 85-timi rokmi... Vtedy to bola Podkarpatská Rus, súčasť vtedajšieho Československa... Skončila sa vojna, a jeho rodisko už patrilo k jednej z 15-tich republík Sovietskeho zväzu. A tak sa celá rodina zbalila a presídlila do Klenovca. - Tak akosi - vo „veľkej skratke" - vyzeralo prvé desaťročie života človeka, ktorému na celý život učaroval les, ekológia, príroda a jej ochrana. Hovorím o profesorovi inžinierovi Ivanovi Vološčukovi, ktorý svoje stredoškolské štúdium zavŕšil už na dnešnom území Slovenska, maturitou na Gymnáziu v Tisovci, neďaleko spomínaného Klenovca. A od tohto okamihu už naplno „prepadol" profesii, ktorú sme spomenuli:

Voloscuk_lesnicky ekolog;tal