100 ročná Anna Illéšová

100 ročná Anna Illéšová

Narodila sa pred sto rokmi 20-teho mája 1920 v obci Jastrabie. Od útleho detstva žije vo Vranove nad Topľou, pričom posledných 35 rokov je jej domovom miestne zariadenie pre seniorov. Takmer celý svoj aktívny život venovala domácnosti a starostlivosti o svojich deväť detí, neskôr pracovala spolu so svojím manželom v hydinárskych závodoch. Dnešným Človekom milión je storočná oslávenkyňa pani Anna Illéšová z Vranova nad Topľou. Svoj život okrem rodiny zasvätila aj viere v Boha, poézii a prírode. O svojom elixíre života, životných udalostiach i prežitom detstve porozprávala Lívii Godovej.

Človek_milión_100_ročná_Anna_Illéšová_Vranov

...ako sme sa presvedčili, storočná pani Anna Illéšová z Vranova nad Topľou rada píše a recituje básne zo svojej básnickej zbierky. K životnému jubileu jej gratulujeme!