Profesor Emil Spišák

Profesor Emil Spišák

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok už 23. krát ocenili významných slovenských vedcov, technológov a výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky. Cenu Vedec roka 2019 v kategórii technológ roka získal profesor Emil Spišák z Technickej univerzity v Košiciach. Tonke Deškovej pritom prezradil, že pôvodne k akademickému prostrediu a vede neinklinoval:

CM_technolog_roka_Emil_Spisak;des

Dlhodobá vedeckovýskumná a publikačná činnosť prof. Emila Spišáka je zameraná najmä na hodnotenie pevnostných a plastických vlastností tenkých oceľových plechov, ich využitie a spracovanie pri návrhu technológie, na analýzu vplyvu materiálových vlastností tenkých plechov pri tvárnení, aj na modelovanie a simulácie technologických procesov. Riešil 74 úloh pre prax a vypracoval viac ako 75 expertíz a posudkov. Evidovaných má 605 publikácií.