Človek milión Ladislav Bačinský

Človek milión Ladislav Bačinský

Folklór, ktorým sa ako národ tak hrdíme, vnímame ako čosi jemné, krehké, nedotknuteľné. A nemenné. Predsa len, odborníci, ktorí tradičnú kultúru skúmajú dlhšiu dobu, vnímajú jej premeny, folklór nevynímajúc. O svoje skúsenosti v tejto oblasti sa pri rozhlasovom mikrofóne podelil tohtoročný jubilant 80-ročný Ladislav Bačinský.

Folklórna verejnosť ho pozná ako kultúrno-osvetového pracovníka, výskumníka v odbore tradičná ľudová kultúra, lektora, choreografa, scenáristu a režiséra folklórnych programov. Milan Rendoš sa Ladislava Bačinského opýtal na publikačnú činnosť.

Človek milión Bačinský