Správy RTVS
Správy RTVS

Košičanka roka Dáša Čížková

Košičanka roka Dáša Čížková

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie patria neuro-degeneračné ochorenia v Európe medzi 12 ochorení s najvážnejšími ekonomickými dopadmi. Podľa štatistík je mozgových cievnych príhod viac ako milión ročne, úrazov mozgu a miechy približne 700 000 a so zvyšujúcim sa vekom populácie bude týchto ochorení pribúdať. Nehovoríme o tom náhodou - žena, ktorú vám predstavíme, sa totiž angažuje práve v tejto oblasti.

Docentka Dáša Čížková, vedúca Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, získala pred niekoľkými dňami (28.9.) ocenenie Košičanka roka. Nebolo prvým - za celoživotné zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied už získala ocenenie Osobnosť vedy a techniky. V roku 2015 jej bola za zásluhy v lekárskych vedách udelená čestná plaketa Slovenskej akadémie vied Jána Jessenia.

Niekoľko rokov pôsobila na významných zahraničných univerzitách a vo vedeckých laboratóriách v Holandsku, USA a Francúzsku. Prispela k zavedeniu modelových systémov CNS, na ktorých testovala liečebné postupy s využitím farmakoterapie, bunkovej terapie či biomateriálov. Okrem iného sa podieľala na zavedení nového PhD. študijného programu Neurovedy na UVLaF.

Tonke Deškovej prezradila, prečo sa rozhodla práve pre túto vedeckú oblasť:

clovek_milion_kosicanka_roka_dasa_cizkova

Docentka Dáša Čížková je predsedníčkou grantovej schémy VEGA, ktorá pôsobí ako poradný orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Jej úlohou je koordinovať výber a hodnotenie vedeckých projektov základného výskumu vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Okrem svojich vedeckých úspechov, je najviac hrdá na svojich úspešných študentov, ktorí sa uplatnili na prestížnych svetových vedeckých pracoviskách.