Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Darca krvi Peter Lapšanský

Darca krvi Peter Lapšanský

Je to na prvý pohľad celkom obyčajný človek, pod rúškom totiž nevidno jeho srdečný úsmev. Keď sa však rozhovorí, hneď pochopíte, že máte pred sebou večného optimistu a mimoriadne priateľského človeka so zmyslom pre humor. O tom, že má rád ľudí, svedčia aj jeho dlhoročné aktivity v prospech druhých bez toho, aby očakával odmenu či spoločenské uznanie. S nositeľom diamantovej Janského plakety, dlhoročným železničiarom a hrdým Spišiakom Petrom Lapšanským sa nielen o bežnom živote zhovárala Danuša Reginová.

clovek_darca_krvi_lapsansky