Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Hluchoslepý umelec Martin Kovalík

Hluchoslepý umelec Martin Kovalík

Nevidí a nepočuje. So svetom komunikuje cez maľby. Výstavu tvorby nevšedného umelca Martina Kovalíka si môžete v týchto dňoch pozrieť v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice - Nezábudka, ktorá je špeciálnou pobočkou knižnice, kde sa prioritne venujú najmä práci s hendikepovanými čitateľmi. Na ojedinelej výstave „Všetko, čo mám rád" sa dozviete nielen o vnútorných pocitoch umelca, o jeho vnímaní i nazeraní na svet, ale zistíte a akosi viac precítite, že aj ľudia s hendikepom a ťažkým postihom dokážu veľké veci.Martin Kovalík svojimi obrazmi doslova ohuruje, jeho tvorba je výzvou pozerať sa na svet inými očami.Má závažný kombinovaný zrakový a sluchový hendikep. Oslovila ho Kristína Bertičová:

hluchoslepý umelec

Martin Kovalík je prijímateľom sociálnej služby špecializovaného zariadenia MAJÁK, n. o. Umelec má závažný kombinovaný zrakový a sluchový hendikep a k tomu ďalšie pridružené zdravotné problémy, ktoré vo veľkej miere obmedzujú kvalitu jeho života. Svoje obrazy plánuje predať. Ak sa mu to podarí, rád by podstúpil operáciu očí, ktorá mu aspoň čiastočne pomôže zmierniť jeho postih.Výstava „Všetko, čo mám rád" potrvá v pobočke Nezábudka do konca augusta.

Zdroj fotky: TASR