Články / Človek východniar

Milka Zimková

Milka Zimková

Milka Zimková je hrdou východniarkou.

Janka Haluková

Janka Haluková

Tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v Českej republike a presbyterka Slovenského evanjelického zboru v Prahe.

Ocenený autobusár SAD Poprad

Ocenený autobusár SAD Poprad

Dnes už nie je až také bežné, že by sme počas života mali iba jedno zamestnanie, no ak je práca koníčkom alebo jednoducho niečím, čo človeka napĺňa, málokedy ju mení. 

Profesor Emil Spišák

Profesor Emil Spišák

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok už 23. krát ocenili významných slovenských vedcov, technológov a výskum ...

Martin Bendík

Martin Bendík

Martin Bendik je slovenským reprezentantom v zjazdovom lyžovaní.

Historik Ivan Chalupecký

Historik Ivan Chalupecký

Z kameňolomu cez tehelňu do štátneho archívu, taká bola životná cesta Ivana Chalupeckého, dnešného človeka milión... 

Lenka Adzimová

Lenka Adzimová

Koronavírus a opatrenia, ktoré boli prijaté proti jeho šíreniu, mnohým ľuďom zasiahli do životov a zmenili ich plány.