Prevencia afrického moru ošípaných

Prevencia afrického moru ošípaných

Ako sme vás už informovali, v oblasti trebišovského okresu, kde v uplynulých dňoch v chovoch ošípaných lokalizovali dve ohniská nákazy afrického moru ošípaných, zaznamenali podozrenia na dva nové prípady. Za dobrými radami prevencie pred týmto ochorením sme sa vybrali na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Trebišove, kde Ján Kondor oslovil okresného inšpektora pre zdravie zvierat, epizootológa Michala Bodroga, ktorý na margo dlhodobého monitoringu spomínaného vírusu v úvode povedal: 

rada_africky_mor_osipanych

No a za pokus o takéto dodržiavanie spomínaných opatrení biologickej bezpečnosti aj v drobnochovoch ošípaných to naozaj stojí, pretože vírus afrického moru ošípaných je veľmi agresívny, a keďže naň niet lieku, na konci je vždy likvidácia ošípaných. Aktuálna informácia hovorí, že dve nové podozrenia na spomínaný vírus v obciach Rad a Nová Vieska pri Bodrogu sa potvrdili a dnes už v týchto dvoch chovoch budú ošípané utrácať, a zároveň prijmú ďalšie ochranné opatrenia.