Prevencia rakoviny prsníka

Prevencia rakoviny prsníka

Rakovina prsnej žľazy je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Na Slovensku na ňu ročne ochorie takmer 2000 žien, K tomu, aby sa na odhalenie ochorenia prišlo včas - keď je väčšia nádej na vyliečenie - prispeje prevencia. Práve na to upozorňuje tzv. Ružový október, počas ktorého sa konajú rôzne akcie s ambíciou zvýšiť povedomie žien o možnostiach prevencie a informovanosti o samovyšetrení prsníkov. Na podujatí, ktoré v Košiciach nedávno zorganizoval Klub reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice, sa zúčastnila aj Viera Ihnátová, pri tejto príležitosti oslovila jednu z iniciátoriek Karin Brandeburovú, študentku 4.ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá poskytla našim poslucháčkam veľa cenných rád.

Rada_prevencia_rakovina_prsníka