Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi

Hranice sú opäť otvorené a čoraz viac ľudí začne v týchto letných mesiacoch cestovať za prácou do zahraničia, kde ich láka vidina nadpriemerných zárobkov. Pri každej zahraničnej pracovnej ponuke je potrebné byť opatrní - upozorňuje na to Polícia Slovenskej republiky. Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodu s ľuďmi na svete približne 700-tisíc až 2-milióny osôb. Moderná forma otroctva - ako sa obchodovaniu s ľuďmi ľudovo hovorí - je zároveň najrýchlejšie rastúci nelegálny obchod na svete. Ani Slovensko pritom nezaostáva. Za posledné tri roky evidujeme 175 obetí. Čo predstavuje obchodovanie s ľuďmi a aké metódy zvyknú využívať obchodníci, podrobnejšie opísala Lívii Godovej referentka špecialistka kapitánka Anna Katreničová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.

Dobra rada_Obchodovanie_s_ľuďmi_1

Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Česko a Rumunsko. To sú krajiny, v ktorých bol zaznamenaný najväčší počet vykorisťovaných obetí nelegálnej práce zo Slovenska. Sme považovaní za zdrojovú krajinu, pričom najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi je u nás pracovné vykorisťovanie. V minulom roku bolo do špecializovaného programu pomoci obetiam zaradených 17 osôb, celkovo bola poskytnutá pomoc 34 obetiam. Približne rovnaký počet tvorili muži aj ženy. Počty odhalených prípadov pritom tvoria len špičku ľadovca. Z dostupných štatistík ďalej vyplýva, že na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi bolo zaznamenaných 551 hovorov. Aké rady odporúča polícia tesne pred vycestovaním za prácou do zahraničia? Približuje Lívii Godovej referentka špecialistka kapitánka Anna Katreničová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.
Magazín_Obchodovanie_s_ľuďmi_2