Správy RTVS
Správy RTVS

Týždeň bezpečného internetu

Týždeň bezpečného internetu

Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 trávia deti a mladí ľudia viac času na internete. V on-line prostredí sa nielen učia, hrajú, ale aj spoločensky sa stýkajú, či nadväzujú nové priateľstvá. Ak deti trávia viac času na internete, zvyšuje sa aj šanca, že narazia na nevhodný obsah alebo rovno na sexuálnych predátorov. Pri príležitosti 8. februára – Dňa bezpečného internetu – vyhlásilo Prezídium Policajného zboru druhý februárový týždeň za Týždeň bezpečného internetu. Prostredníctvom neho informuje o aktuálnych formách bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií. Aké opatrenia by mali vyvinúť rodičia, aby sa ich deti nestali obeťami trestného činu na internete? Aj na to sa Lívia Godová pýtala referentky-špecialistky, kapitánky Anny Katreničovej z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.

dobrá_rada_Týždeň_bezpečného_internetu

Rovnako je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj on-line hrám. Tie síce môžu byť veľmi zábavné, avšak aj niektoré hry v sebe ukrývajú rôznu úroveň násilia alebo sexuálny obsah. Nie je preto vylúčené, že dieťa z nich môže prevziať násilné návyky. Ak dieťa hrá hry s hazardnými prvkami, môžu u neho podporiť sklony ku „gamblingu“. Preto by sa rodič mal zaujímať o to, aké online hry dieťa hrá, a zároveň by sa mal s dieťaťom dohodnúť na spôsoboch, ktoré mu pomôžu hru ukončiť.