Svet okolo nás: ohrev jedla

Svet okolo nás: ohrev jedla

Lekári odporúčajú mať aspoň raz za deň teplé jedlo. Aký je rozdiel medzi studeným a teplým jedlom, vysvetľuje fyzika. Pri mikrofóne Milana Rendoša rozpráva docent z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Marián Kireš. Poďme teda zistiť, čo je teplota:

Svet_okolo_nás_ohrev_jedla