Umenie vo vzdelávaní

Umenie vo vzdelávaní

Vývoj detí podporuje mnoho faktorov a jedným z nich je aj umenie. Veď už starovekí Gréci dávali dôraz práve na umenie a ono bolo prirodzenou súčasťou vo vzdelávaní. Ako je to však v našich školách? Nie je dnešné školstvo zamerané skôr na vedomosti a umenie je len akýmsi okrajovým doplnkom učebných osnov? Na otázku širšieho využívania umeleckého vzdelávania na Slovensku upozorňuje aj projekt Deti nepočkajú a Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, ktorí poukazujú aj na to, že výučbový proces zameraný na výsledky, vedomosti a ich memorovanie rozvíja dominantne len ľavú mozgovú hemisféru detí. Naopak, pravej hemisfére sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej pokračuje hovorca projektu Deti nepočkajú Anton Oberhauser.

umenie vo vzdelávaní

Otázka širšieho využívania umeleckého vzdelávania v našich školách sa vynára aj v súvislosti s revíziou učebných plánov – zahrnutou do Plánu obnovy – aj v súvislosti s rozvojom vzdelávania do roku 2030, plánovaným v Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027. Definitívnu podobu Plánu obnovy má Slovensko predložiť Európskej komisii do konca apríla 2021.