EURO 2020
EURO 2020

Vzťahy partnerov po pôrode

Vzťahy partnerov po pôrode

Témou dnešnej Rodinnej poradne sú vzťahy partnerov po pôrode. Na dieťa sa nepochybne manželia tešia. V každom prípade, príchod dieťaťa do rodiny je radosť – ako u rodičov, tak aj širšej rodiny. Dieťa vnímame ako naplnenie života. Dieťa je však aj zodpovednosť, a tým aj starosť. Príchodom dieťaťa sa skutočne veľa mení. Môže vzrásť potreba spánku. A napriek tomu, že „nevyspatosť“ sa javí ako banalita, práve z nej pochádzajú emocionálne výkyvy, podráždenosť. Často sa stráca čas na vzájomnú komunikáciu medzi partnermi, na záľuby a aj intímny život ide často do úzadia. Nuž a z muža sa stáva otec a zo ženy matka – problém nastáva, ak partneri nie sú zrelí, alebo jeden z nich, a vtedy prichádzajú aj problémy. Prvé problémy sa ukazujú aj vtedy, ak trpíme ilúziou, že ak už dieťa čakáme, „musíme“ sa vziať. Alebo, ak sa dieťaťom snažíme zlepšiť vzťah. Martina Poláková sa o téme vzťahov po pôrode rozprávala s psychológom Radomírom Warošekom: 

Vzťahy partnerov po pôrode