Športová televízia
Športová televízia

Jazykové okienko: Päť ráz

Jazykové okienko: Päť ráz

O správnom používaní slovného spojenia päť ráz hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

JO_pat_raz;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame