Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Jazykové okienko: Márai

Jazykové okienko: Márai

O správnom používaní mena Márai hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

JO_marai;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame