Dress code - pravidlá obliekania

Dress code - pravidlá obliekania

K dobrým spôsobom nepatrí len znalosť zákona spoločenskej významnosti, ako sa uplatňuje v praxi či to, ako koho osloviť, aby sme boli taktní. Etiketa v mnohých prípadoch určuje aj tzv. dress code, teda súbor pravidiel spoločenského obliekania. Samozrejme vieme, že do divadla nepôjdeme v bežnom dennom oblečení, aj keď pravidlá sa v súčasnosti uvoľňujú, no možno až priveľmi. Dnes sa Eva Peknušiaková v rubrike Dobré spôsoby sa stále bude zhovárať s odborníčkou na etiketu Annoumáriou Petruškovou o aktuálnom letnom oblečení. Aké základné pravidlá teda platia?

DSSN_august_01