Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Tajomstvá uchované v kronikách

Tajomstvá uchované v kronikách

Hovorí sa, že kroniky sú prameňom poznania dejín našich predkov. Ich jedinečnosť spočíva najmä v tom, že vznikali bezprostredne a viaceré historické udalosti zaznamenávajú podrobne. Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo výstavu, Tajomstvá uchované v kronikách, ktorá je sprievodným podujatím 720. výročia udelenia mestských výsad metropole Šariša. Expozícia prezentuje časť kroník, ktoré sú uložené v prešovskom štátnom archíve. František Baláž našiel v niektorých knihách záznamy o umení, školstve, zvykoch či povestiach. Sprevádzala ho riaditeľka štátneho archívu v Prešove Ľubica Kováčová.

tajomstvá_v_kronikách

Výstava Tajomstvá uchované v kronikách potrvá v Krajskom múzeu v Prešove do konca roka 2019.