Roberto v Štátnom divadle Košice

Roberto v Štátnom divadle Košice

O tom, že online nie je to isté ako naživo, sme sa mohli za uplynulý rok presvedčiť aj v kultúre. Aj keď si výstavy, koncerty či divadelné predstavenia môžeme pozrieť virtuálne a online, je to iný zážitok ako naživo, zoči-voči umeniu. Hana Rodová sa o tom zhovárala s Janou Patarákovou:

čo videla Roberto

Foto: sdke. sk