Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Program v Múzeu Trebišov tentoraz zaujal hlavne deti

Program v Múzeu Trebišov tentoraz zaujal hlavne deti

Pletenie lana, práca na žarnove, pri kováčskej vyhni, mletie kukurice či mútenie masla. Aj týmito remeselnými činnosťami ožil areál Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Zamestnanci múzea, oblečení v dobových kostýmoch, postupne interaktívnym spôsobom preniesli najmladších návštevníkov do bežného života našich predkov i života šľachty trebišovského kaštieľa. Na prehliadku Múzea deťom sa s rozhlasovým mikrofónom vybrala aj Lívia Godová, ktorej hlavnú myšlienku podujatia predstavila riaditeľka Beáta Kereštanová.

muzeum_detom_Trebisov

Fotka: fb Múzeum Trebišov - Kaštieľ Andrássyovcov