Význam a funkcia kožušinových odevov

Význam a funkcia kožušinových odevov

Dnes sa budeme opäť venovať kožušníctvu a spoločne s etnologičkou Katarínou Babčákovou vám v príspevku Natálie Hrebíkovej predstavíme význam a funkciu používania kožušín v živote človeka v minulosti. 

Časť VII_Význam a funkcia kožcuchov

V priebehu uplynulého týždňa ste vo vysielaní Rádia Regina Východ mohli počúvať rozprávanie venované ľudovému kožušníctvu na hornom Spiši, ktorým vás sprevádzala Natália Hrebíková.

Foto: Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave; E. Plicková