Naša Vansovej Lomnička

Kultúra

Naša Vansovej Lomnička

21. 10. 2019 11:33

Celoslovenský festival umeleckého prednesu žien, Naša Vansovej Lomnička už vyše polstoročie pripomína odkaz Terézie Vansovej - ženy, ktorá sa natrvalo zapísala do zlatého fondu slovenskej literatúry. Recitačná súťažná prehliadka aj vo svojom 52. ročníku pokračuje v tradícii rozvíjania pozitívneho vzťahu žien k umeleckému slovu, ktorý tak svedomito pestovala aj samotná spisovateľka, istý čas tvoriaca v nemeckej obci Lomnička ležiacej pri Starej Ľubovni. Počas uplynulého víkendu sa tak v obradnej sále mestského úradu stretlo 35 recitátoriek z celého Slovenska i Srbskej Vojvodiny. Festival umeleckého prednesu žien prostredníctvom rozhlasového mikrofónu zaznamenala Alena Jendrichovská, ktorá sa v mene organizátorov podujatia zhovárala s Evou Kollárovou, vedúcou oddelenia kultúry miestneho mestského úradu.

vansovej_lomnicka
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??