Jubilanti 2020 - Július Jakoby

Jubilanti 2020 - Július Jakoby

Dnes sa pozrieme do jednej z výstavných siení na malý galerijný poklad, komornú zbierku diel „košického pustovníka" Júliusa Jakobyho. O zbierke jeho obrazov vo vlastníctve Šarišskej galérie v Prešove hovorí kurátorka Alžbeta Malíková:

čo videla Jakoby

O výstave Jubilanti 2020: Július Jakoby, ktorú nájdete v Šarišskej galérii v Prešove do 28.septembra, hovorila Kristína Bertičová s Janou Patarákovou.