Počúvanie hudby počas pandémie

Počúvanie hudby počas pandémie

Poučení z jarných mesiacov už vieme, že ak chceme za kultúrou, väčšinou musíme za počítač. Jeseň nás k nim vracia hlavne v kultúrnych odvetviach kde je veľa účinkujúcich a veľké publikum, takže divadlá a koncerty. Na túto situáciu zareagovala aj Štátna filharmónia Košice a namiesto veľkých symfonických koncertov zaradila do programu cyklus Hráme komorne. Ale ani to už nie je možné, a tak sa filharmonici vynašli. Ako, to sa dozviete z rozhovoru Kristíny Bertičovej s Janou Patarákovou:

čo počúva Strings