Medzi Prahou a Káhirou

Medzi Prahou a Káhirou

Aj keď mnohí z vás prežili dovolenku v Egypte, asi väčšina dodnes sníva, že sa prizrie pyramídam a tí odvážnejší idú vo svojich snoch ďalej, chceli by byť archeológmi. Pár vyvoleným sa to podarilo aj v súčasnosti, a tak sa v Egypte dodnes hľadajú svedectvá dávnych časov. Snom o archeologických výpravách pomôže aj výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach nazvaná Medzi Prahou a Káhirou- 100 rokov československej egyptológie. Jana Pataráková sa po nej prešla s Katarínou Ščerbanovskou, múzejnou pedagogičkou:

Egyptológia 1

Medzi Prahou a Káhirou- 100 rokov československej egyptológie, výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach ponúka aj ďalšie zážitky a vedomosti. V prehliadke výstavy pokračuje Jana Pataráková s múzejnou pedagogičkou Katarínou Ščerbanovskou:
Egyptológia 2