Nová hra Petra Janků: Zlatá Horúčka

Nová hra Petra Janků: Zlatá Horúčka

Košické rozhlasové štúdio pre Dramatické Rádio Devín na utorok 16. marca pripravilo dve rozhlasové hry viažuce sa k ekologickým témam, našim regiónom a nášmu vzťahu k zemi, kde žijeme. Zatiaľ čo po 21. hodine sme sa v hre Epicentrum od Stanislava Bilého dostali na severovýchod Slovenska v roku 2017; o 20:00 ste si mohli vypočuť premiéru rozhlasovej adaptácie divadelnej hry Petra Janků Zlatá horúčka z knihy Green Drama. Viac sa dozviete z rozhovoru, ktorý pripravila Hana Rodová:

čo počúva Zlatá

Ak vám teda môžeme dať tip, čo počúvať, tak vám odporúčame premiéru rozhlasovej  adaptácie hry Petra Janků Zlatá horúčka, ktorú si môžete vypočuť v repríze v piatok 19. marca o 21:00 v Rádiu Devín.