Andy 30 rokov v kraju

Andy 30 rokov v kraju

Možno ste už niekedy zašli do Medzilaboriec a navštívili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Viete o tom, že v októbri uplynie už 30 rokov od jeho otvorenia? Jana Pataráková sa vráti v čase v našom cykle:

Andy v kraju 1

V októbri 1991 slávnostne otvorili prvé múzeum Andyho Warhola na svete. V Medzilaborciach. Tejto udalosti sa venujeme v našom cykle. Jeho druhú časť vám aj dnes ponúka Jana Pataráková:

Andy v kraju 2

V našom cykle, v ktorom hovoríme o 30 rokoch existencie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ste sa už dozvedeli, ako vznikol nápad dostať Andyho do „kraju“. Ale cesta to nebola ani zďaleka ľahká. Pokračuje Jana Pataráková:

Andy v kraju 3

Symbolická cesta Andyho Warhola do „kraju“ bola tak trochu tŕnistá. Aj keď nastala nová doba, zmätky z nej sa ešte zväčšili. A to sa odzrkadlilo aj pri zrode budúceho múzea. Pokračuje Jana Pataráková:

Andy v kraju 4

Svetoznámy výtvarník Andy Warhol bol Rusín, ktorého rodičia pochádzali z Mikovej a len vďaka tomu máme na východe Slovenska už 30 rokov múzeum plné originálov tohto umelca. Náš cyklus mapuje 30 rokov tohto múzea a dnes si pripomenieme jeho prvé otvorenie, ktoré bolo podmienkou na to, aby americká strana uverila, že originály tu naozaj má kde poslať. Pokračuje Jana Pataráková:

Andy v kraju 5

Ak nás počúvate každý týždeň, už viete, že Múzeum moderného umenia rodiny Warholových už síce otvorili, ale z Warhola je tam tak akurát krstná košieľka a korešpondencia jeho mamy, no originálne diela ešte nie. Dnes si s Janou Patarákovou zaspomíname na ich dramatický príchod:

Andy v kraju 6