Žena na dne

Žena na dne

Psychická rozladenosť, často neopodstatnený hnev až depresívne nálady. Príznaky, ktoré sa často pripisujú ženám v súvislosti s hormonálnou nerovnováhou. Čo sa však za týmito prejavmi skrýva? Hovoriť budeme o následkoch chirurgických zákrokov do ženského organizmu, konkrétne o možných následkoch odobratia niektorého zo ženských orgánov. Práve vtedy by sa mal brať do úvahy súvis s pojmom „ženská integrita.“ Často sa po ženských zákrokoch podceňuje pocit straty ženskosti. Vo svojej praxi sa s takýmito problémami stretáva gynekologička Jana Dudičová, psychologička Eva Reichelová, a s pomocou ženám pred aj po zákrokoch má mnoho skúseností aj fyzioterapeutka Monika Šrenkelová. Príjemné počúvanie vám želá Slávka Ivančová.

Žena na dne