Články / Mimoriadne vysielanie

Vianoce s Rádiom Regina Východ

Vianoce s Rádiom Regina Východ

Účinkujú: Klasik band Košice; Juliana Kentošová; víťazi a víťazky rozhlasovej prehliadky v speve ľudových piesní Reginka spieva a Muzika Milana Rendoša.

Rodinné poklady

Rodinné poklady

Rozhlasová návšteva u poslucháčov, ktorí rekonštruujú alebo renovujú poklady po svojich predkoch a zareagovali na letnú výzvu RRV.

Vianoce na chóre

Vianoce na chóre

História obnoveného prešovského organu v katedrále sv. Mikuláša.

Vianoce na mede

Vianoce na mede

Včelárske remeslo a dôležitosť včiel pre naše prežitie s prepojením na tradície vianočného obdobia v regióne východného Slovenska. 

Reginka Spieva

Reginka Spieva

Koncert víťazov, teda najúspešnejších spevákov, ktorí sa predstavili v prvom polroku 2020 v relácii Reginka spieva.