Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Články / Myslím, teda som

Zmeny v ochrane maloletých

Zmeny v ochrane maloletých

Aj naďalej sa v našej škole kritického myslenia venujeme Rade pre mediálne služby, orgánu, ktorý vykonáva štátnu reguláciu vysielania.

Duálny mediálny systém

Duálny mediálny systém

Od augusta tohto roka sú v platnosti dva nové zákony, a to zákon o mediálnych službách a zákon o publikáciách.

Regulácia reklamy

Regulácia reklamy

V rubrike Myslím, teda som si v záverečnej časti pred letnou prestávkou objasníme ešte jeden subjekt, ktorý sa podieľa na regulovaní vysielania v slovenských médiách.

Mediálna legislatíva

Mediálna legislatíva

V mesiaci jún sa v rubrike Myslím, teda som vraciame k téme mediálnej legislatívy. 

Situácia v poľských médiách

Situácia v poľských médiách

V tomto týždni sme v rámci rubriky Myslím, teda som s mikrofónom zavítali na Rzeszowskú univerzitu v Rzeszowe.

Anketa o propagande

Anketa o propagande

Téme propagandy sa venujeme v našej škole kritického myslenia už nejaký ten čas. 

Sloboda prejavu

Sloboda prejavu

Aj dnes sa v našej škole kritického myslenia budeme venovať propagande, ktorá sa, žiaľ, šíri aj v súčasnosti.

Propaganda

Propaganda

Aj v rubrike Myslím, teda som reagujeme na aktuálne dianie, a to témou o propagande. 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame