Články / Myslím, teda som

Faul s názvom Falošná dilema

Faul s názvom Falošná dilema

 Aj v aktuálnom týždni pokračujeme v našej škole kritického myslenia ukážkami argumentačných faulov. 

Kto sú „hoaxery“ a „hoaxerky“

Kto sú „hoaxery“ a „hoaxerky“

Pojem dezinformácia pomenúva akúkoľvek formu nepravdivej informácie, ktorej cieľom je oklamať, poškodiť či inak ublížiť objektívnemu obrazu určitej skutočnosti. 

Pravidlá argumentácie

Pravidlá argumentácie

Dnes si na príklade krížového výsluchu, ako súčasti súťažnej debaty, ukážeme, ako vyzerá argumentácia.

„Antivaxerské hoaxy“

„Antivaxerské hoaxy“

 V súčasnosti sa veľká pozornosť sústreďuje na možnosti, ako sa obyvateľstvo môže chrániť pred následkami pandemického ochorenia Covid-19.

Výskum hoaxov na internete

Výskum hoaxov na internete

Hoaxy alebo poplašné správy patria v súčasnosti k jedným z najviac šírených mediálnych obsahov v online prostredí.