Články / Myslím, teda som

Symboly Slovenskej republiky

Symboly Slovenskej republiky

Najsledovanejším televíznym programom na Silvestra minulého roka bola celkom prekvapujúco štátna hymna, ktorú o polnoci vysielala verejnoprávna Jednotka. 

Transparentnosť vlastníctva médií

Transparentnosť vlastníctva médií

Naše rozprávanie o novej mediálnej legislatíve v rubrike Myslím, teda som uzavrieme témou transparentnosti vlastníctva médií. 

Automatizované systémy

Automatizované systémy

V predchádzajúcom týždni sme v našej škole kritického myslenia hovorili o tom, ako nový mediálny zákon reguluje sociálne siete. 

Regulácia video-platforiem

Regulácia video-platforiem

V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som budeme hovoriť o zodpovednosti poskytovateľov platforiem, ktoré umožňujú verejnosti umiestňovať na ne ich vlastný obsah. 

„Umelá“ mediálna udalosť

„Umelá“ mediálna udalosť

Médiá sú v našom každodennom živote predovšetkým zdrojom informácií, na základe ktorých si vytvárame aj svoj obraz o svete či vlastné názory.

Etické kodexy

Etické kodexy

V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som sa ešte vrátime k problematike samoregulácie médií. 

Reakcie na tragédiu na Zámockej

Reakcie na tragédiu na Zámockej

Aj v našej škole kritického myslenia reagujeme na aktuálne udalosti – konkrétne na teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave. 

Rada pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby

Už niekoľko epizód našej školy kritického myslenia venujeme Rade pre mediálne služby, ktorá v novej mediálnej legislatíve nahradila pôvodnú Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame