Samostatné zmýšľanie

Samostatné zmýšľanie

Kritické myslenie, o ktorom sa v rámci našej rubriky Myslím, teda som zhovárame každý týždeň, by sme mohli označiť aj ako samostatné myslenie. Také, ktoré je založené na našich vedomostiach, skúsenostiach a názoroch, ale pritom vychádza z pravdivých faktov. Súčasné médiá, predovšetkým tie nové, ako sa zvykne označovať aj internet a najmä sociálne siete, sú však plné informácií, ktorých pravdivosť si nie vždy vieme overiť. Preto máme niekedy sklony sympatizovať s názormi niekoho iného, dokonca jeho názory prijať za svoje. Je to v poriadku, ak ide o nejakú autoritu, napr. vedca, spisovateľa, novinára, ale samostatnosť pri uvažovaní, najmä tom kritickom, by sme sa mali pokúsiť zachovať si za každých okolností. O samostatnom zmýšľaní Eve Peknušiakovej porozprávala filozofka doc. Sandra Zákutná z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove: 

januar_02;peknusiakova