Vlastný názor

Vlastný názor

Názory na rôzne témy, ktoré v spoločnosti prevládajú, vytvárajú verejnú mienku. Nedá sa povedať, že vždy ide len o objektívne informácie, niekedy dochádza aj k ich miernej deformácii. Vysvetlíme na príklade: téma migrantov je na Slovensku stále diskutovaná a žiaľ, pomerne často je verejná mienka v tejto súvislosti negatívna. Migrantov vnímame skôr ako masu, ako niečo, čo môže ohroziť našu kultúru, krajinu. No napriek tomu, aj na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorí u nás našli druhý domov, prispôsobili sa, dokonca sa začlenili do bežného pracovného života a z mnohých sú lekári, učitelia či podnikatelia. Iste, ide o zložitú tému a nepochybne môže mať masová migrácia aj negatívne dopady, napokon sa o nich dozvedáme aj z médií. Týmto príkladom sme chceli len naznačiť, že na každú diskutovanú tému je potrebné vytvoriť si vlastný názor a nepodliehať vždy tlaku verejnej mienky. Vysvetľuje filozofka doc. Sandra Zákutná z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove: 

MTS_januar_03;peknusiakova