Detinskosť médií

Myslím, teda som

Detinskosť médií

18. 03. 2020 13:04

Mediálny priestor aktuálne asi najviac vypĺňajú informácie o povolebnej situácii na Slovensku, koaličných rokovaniach a možnom zložení našej ďalšej vlády. Vráťme sa v dnešnom vydaní rubriky Myslím, teda som ešte na chvíľu k predvolebným kampaniam a k tomu, ako s nami jednotlivé politické strany komunikovali.

Viaceré z nich využili na tento účel aj televízne reklamné spoty, ktoré boli postavené na humore, rozprávaní a, pochopiteľne, vyzdvihovaní kvalít tej ktorej politickej strany.

Práve humor a zjednodušované vysvetľovanie je súčasťou trendu infantilizácie mediálnych obsahov - a to aj napriek tomu, že záležitosti politiky majú stavať predovšetkým na serióznosti a dôveryhodnosti. Politické kampane sú predsa len marketingovým obsahom, ktorý takýmto trendom podlieha.

Komu boli infantilizované politické reklamné kampane určené, odpovedá politológ doc. Tomáš Koziak:

marec_01
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??