Odborníci hovoriaci ľudovou rečou

Odborníci hovoriaci ľudovou rečou

Aj v júni sa v rubrike Myslím, teda som budeme venovať jazyku, konkrétne štylizácii textov, ktoré máme možnosť počuť z médií denne, a ktoré ovplyvňujú naše názory. V kritickej situácii, akou je aj ešte stále aktuálna koronakríza majú veľký vplyv predovšetkým slová autorít či už lekárov, ekonómov, ale samozrejme aj politikov. Práve ich vyhlásenia sú pre nás zdrojom informácií, na základe nich si vytvárame aj vlastný názor. Zväčša sa stretávame s tým, že odborníci vo svojom prejave používajú cudzie slová, výrazy z príslušnej oblasti, v ktorej pôsobia, iní uprednostňujú neutrálny jazyk, či dokonca sa snažia priblížiť čo najširšiemu publiku hovorovými výrazmi. O tom, ako môžu takéto prejavy a vyhlásenia pôsobiť na poslucháčov a divákov sa Eva Peknušiaková rozprávala s prof. Danielou Slančovou z Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove.

MTS_jun_01;peknusiakova