2. analýza titulkov o Covid-19

2. analýza titulkov o Covid-19

V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som uzavrieme aj tému jazyka v médiách, prostredníctvom ktorého sa informovalo o novom koronavíruse. Médiá často zámerne volia konkrétne slová či metafory, aby zapôsobili na svojich čitateľov, poslucháčov a divákov. Tento proces sa označuje ako štylizácia textu či už v jeho písanej alebo hovorenej podobe.Eva Peknušiaková spoločne s prof. Danielou Slančovou urobili krátky prieskum, v ktorom sa zamerali na titulky hlavných spravodajských relácií z verejnoprávneho aj komerčného televízneho vysielania v priebehu troch mesiacov. Opäť pripomenieme, že marcové titulky symbolizovali akoby ohrozenie novovzniknutou situáciou - šírením koronavírusu, aprílové naznačujú nádej a májové prinášajú aj niektoré konkrétne riešenia. Prvým analyzovaným titulkom je: „Ako ďalej s dovolenkami." Pokračuje prof. Daniela Slančová z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:

jun_04;peknusiakova