Boris a Brambor
Boris a Brambor

Hoaxy

Hoaxy

Po letnej prestávke sa vraciame k našej škole kritického myslenia. Venujeme sa v nej predovšetkým kritickému mysleniu, tomu, ako sa zorientovať v súčasnej, informáciami presýtenej dobe, aby sme si vedeli vybrať tie, ktoré sú pravdivé a hodnotné.

Na kritické myslenie sme nahliadali spoločne s filozofkou, mediálnym teoretikom, politológom, ale aj jazykovedkyňou. Samozrejme, neobišli sme ani udalosť, ktorá ovplyvňuje naše životy doposiaľ, teda koronavírus. Spôsoby, akými sa o ňom informovalo, boli rôzne, od vecných faktov až po tzv. hoaxy, informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Často sa však o tejto téme informovalo aj s istou dávkou emócií a hoci kritické myslenie nie je úplne možné od nich oddeliť, je potrebné s nimi pracovať obzvlášť opatrne. K dôvodom sa vrátime spolu s vysokoškolským pedagógom doc. Jurajom Rusnákom z Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove.

MTS_september_01