Dopad správ na psychiku

Dopad správ na psychiku

Aj v dnešnej časti rubriky Myslím, teda som sa vrátime k téme koronavírusu, o ktorom médiá opäť intenzívne informujú. Dôvodom sú vysoké čísla denných prírastkov nových prípadov infikovaných, teda druhá vlna epidémie.

Aj napriek tomu, že v súčasnosti už máme o novom koronavíruse isté informácie a poznáme napr. priebeh ochorenia, ktoré spôsobuje, stále stojíme pred mnohými výzvami, akou je aj výroba vakcíny. Aktuálna situácia ovplyvňuje aj náš psychický stav a hoci môžeme predpokladať, že počiatočná panika sa už nezopakuje, situáciu netreba podceňovať.

Eva Peknušiaková sa v dnešnej časti školy kritického myslenia porozpráva o psychickej pohode a zvládaní záťažových situácií so psychológom Bohušom Hajduchom. Spolu s ním sa vrátime na začiatok výskytu ochorenia u nás, ktorý sprevádzala konkrétna emócia:

MTS_september_03

Keď sa na jar tohto roku objavili prvé prípady koronavírusu aj na Slovensku, možno povedať, že dovtedy stabilný systém, spoločenský, politický, ekonomický či hospodársky, sa do istej miery narušil.

V období celoštátnej karantény bol obmedzený pohyb osôb, nariadené prísne dodržiavanie hygienických opatrení a rad ďalších krokov, ktoré nám neumožňovali žiť bežným spôsobom.

Záťažová situácia takéhoto druhu, ktorú sme mnohí zažívali po prvýkrát, sa - nepochybne - odrazila aj na našom psychickom zdraví. Nemusí ísť hneď o úzkostné stavy či dokonca depresie, ale pocit neistoty stačí na to, aby výrazne ovplyvnil naše myslenie, náš úsudok.

Aj v dnešnej časti rubriky Myslím, teda som sa Eva Peknušiaková porozpráva so psychológom Bohušom Hajduchom. Dnes najmä o tom, či sa slovenská spoločnosť pod vplyvom pandémie zmenila?

MTS_september_04