Dopad izolácie na psychiku

Dopad izolácie na psychiku

Dnešná časť školy kritického myslenia sa ponesie v duchu aktuálneho Svetového dňa za duševné zdravie, ktorý si pripomenieme 10. októbra. Už v predchádzajúcich častiach rubriky Myslím, teda som sme hovorili o tom, ako na nás vplývajú neustále medializované negatívne informácie o šírení pandémie a kládli sme si otázku, či nepodliehame panike alebo dokonca emócii strachu.

Ako dlho sa dá pracovať z domu, vyhýbať sa sociálnym kontaktom či nenavštevovať divadlá, teda fungovať v obmedzenom režime? Na to sa Eva Peknušiaková opýtala psychológa Bohuša Hajducha:

MTS_oktober_02