Zmena spoločnosti vo vzťahu k informáciám o pandémii

Zmena spoločnosti vo vzťahu k informáciám o pandémii

Pandemická situácia je po letnom útlme a nástupe druhej vlny opäť jednou z najmedializovanejších tém. Je súčasťou nielen denného spravodajského vysielania, ale aj obsahom mnohých odborných či laických diskusií. Vo frekventovanom medializovaní sa druhá vlna podobá tej prvej, dokonca by sa dalo povedať, že informácií je neporovnateľne viac. Schopnosť zorientovať sa v nich je viac ako nevyhnutná. Zmenou oproti situácii z jari tohto roka môže byť však postoj spoločnosti k takémuto typu informácií.

Aj zo psychologického hľadiska je známe, že neustály tlak či práve naopak, náhle uvoľnenie môže viesť k čiastočnému útlmu a k strate obozretnosti.

V dnešnej časti sa Eva Peknušiaková vráti k medializácií informácií o koronavírusovej pandémii spolu s doc. Jurajom Rusnákom z Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove:

MTS_oktober_03