Rozprávanie a diskusia

Rozprávanie a diskusia

Už istú dobu sa v rubrike Myslím, teda som venujeme debate. Zatiaľ len v teoretickej rovine, ale s istou formou debatovania má skúsenosti každý z nás. Každodenná komunikácia nás motivuje či niekedy núti argumentovať, prípadne obhajovať svoj názor.

Je však rozdiel medzi rozprávaním sa a diskusiou. V bežnom rozhovore si často skáčeme do reči a chceme reagovať hneď, bez toho, aby sme sa uistili, že sme nášmu komunikačnému partnerovi dali priestor na dokončenie myšlienky. Takáto situácia môže skončiť aj tak, že dominantnejšia osobnosť si uzurpuje väčšinu času na argumentovanie, čím sa daná debata stáva skôr jednostrannou. Tichší a menej priebojní ľudia tak môžu zostať nevypočutí.

Akademická debata má však konkrétnu podobu. Akú, vysvetlila Eve Peknušiakovej členka Slovenskej debatnej asociácie Andrea Nina Gašparovičová:

MTS_december_01