Správy RTVS
Správy RTVS

„Antivaxerské hoaxy“

„Antivaxerské hoaxy“

V súčasnosti sa veľká pozornosť sústreďuje na možnosti, ako sa obyvateľstvo môže chrániť pred následkami pandemického ochorenia Covid-19. Ľudia sa snažia získať informácie o tom, aké možnosti majú na ochranu, kedy a kde, ale aj s akými účinkami sa uskutočňuje očkovanie. Rovnako však je takýto tip informácií aj objektom záujmu mnohých dezinformačných kampaní, ktoré následne zneisťujú verejnú mienku. V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som dokončíme krátky mediálny prieskum zameraný na šírenie dezinformácií a hoaxov. Eva Peknušiaková spolu s vysokoškolským pedagógom mediálnych štúdií, doc. Jurajom Rusnákom z Prešovskej univerzity v Prešove, poukáže na najčastejšie, tzv. antivaxerské hoaxy.

MTS_januar_04