Argumentačný faul Slamený panák

Argumentačný faul Slamený panák

Aj v dnešnej časti rubriky Myslím, teda som pokračujeme s témou a ukážkami argumentačných faulov. Ten dnešný má názov „slamený panák“ a pomenúva praktiku, keď rečník alebo rečníčka skresľuje argument oponenta do absurdnej podoby, aby bol ľahšie napadnuteľný. Následne útočí a snaží sa vyvrátiť túto karikatúru, zatiaľ čo pôvodný argument môže platiť. To si môžete vypočuť aj v nasledujúcej ukážke debaty. Treba zdôrazniť, že slameného panáka si občas vytvárame všetci. Eve Peknušiakovej to vysvetlila členka Slovenskej debatnej asociácie Andrea Nina Gašparovičová:

MTS_marec_01

Zopakujme si na záver tejto debatnej ukážky, že argumentačný faul – slamený panák – tkvie v skresľovaní argumentu, na ktorý reaguje. Môže ho prekrútiť, zveličiť alebo dokonca zosmiešniť a v argumentácii s ním ďalej pracuje už v takejto skreslenej podobe. Zvlášť obozretní by sme mali byť aj preto, lebo k tomuto argumentačnému faulu môže skĺznuť každý z nás. Nie vždy  totiž rozumieme obsahu vypovedaného alebo nám nie sú známe všetky súvislosti.