Argumentačný faul vox populi

Argumentačný faul vox populi

Chýb, ktoré pri argumentácii môžeme urobiť, je viacero. Niektorých sa dopúšťame nevedomky. Môžu vyplývať aj z toho, že nedostatočne rozumieme problematike, a tým pádom aj argumentom nášho oponenta. Preto reagujeme len na niektoré, čo – samozrejme – neprispieva k objektívnej a konštruktívnej debate. Iné argumentačné fauly však môžeme používať zámerne, napr. osobný útok, o ktorom sme už hovorili. Posledným príkladom argumentačného faulu je vox populi – alebo teda „hlas ľudu“. Eva Peknušiaková sa o ňom zhovárala s členkou Slovenskej debatnej asociácie Andreou Ninou Gašparovičovou, ktorá bude zároveň jednotlivé ukážky komentovať.

MTS_marec_03

Pripomeňme si ešte raz na záver, že argumentačný faul vox populi má tendenciu prezentovať názor prevažnej časti spoločnosti, o čo sa debatér alebo debatérka pri argumentovaní opiera. Spravidla ide o pomerne zovšeobecnené závery alebo tvrdenia, ktoré je ťažké dokázať. Druhým problémom môže byť to, že „hlas ľudu“ nemusí byť vždy správny alebo užitočný pre celú spoločnosť. Nasledujúce ukážky opäť interpretujú študentky a aktívne debatérky Natália Michalcová a Ema Križanová. Komentuje ich členka Slovenskej debatnej asociácie Andrea Nina Gašparovičová. Prvá ukážka argumentačného faulu vox populi sa týka návrhu zníženia platu poslancov Národnej rady:

MTS_marec_04